DANSK

Denne undervisning i dansk online giver dig en mulighed, for at lære endnu mere om faget. Du vil blive præsenteret for en række kategorier, hvor der tages udgangspunkt i det mest nødvendige. Dansk undervisning er til dig, som har brug for yderligere at arbejde med det danske fag både i forhold til grammatikken, forståelsen og sproget. Du vil i din undervisning få en række redskaber. Disse redskaber kan du arbejde med fremadrettet og bruge denne online undervisning i dansk, som supplement til din nuværende undervisning.

Danskfaget rummer følgende muligheder

Du skal se dette som en mulighed, for at tage undervisningen til et niveau, hvor du har mulighed, for at tage den i det tempo som du ønsker. Denne undervisning i dansk er bygget op med små videoer, hvor du har mulighed for at pause og finde det emne, i undervisningen som du har brug for hjælp til. Du kan samtidig tage noter undervejs og derved få endnu bedre forståelse for faget.

Du finder i dette videomateriale, undervisning om genre, forfattere, sprogbrug, tekstanalyse, grammatik og litteratur perioder. Der vil undervejs i din undervisning være små eksamener, som sikre at du har fået en god forståelse, for lige netop det emner du har behov for.

Er dette lige dig og er du nysgerrig efter mere!
Opret dig allerede i dag