HISTORIE

Faget historie er meget præget af, et samspil imellem fortid og nutid. Historie er et fag, hvor vi er nysgerrige og søger viden omkring fortiden. Her stiller vi spørgsmål til den tid, som er med til at præge samfundet og naturen i dag. Fortiden vil altid være med til, at påvirke vores samfund og den tid vi lever i.

Dette fag er en mulighed for dig, til at blive klogere på fortiden og de beslutninger, som er taget førhen. Hertil bruges diverse analyser, hvor der stilles spørgsmål og anvendes kildekritik. Hvordan vi har handlet i fortiden, skal være med til at give dig en baggrund for, hvordan vores identitet er i dag. Historie er med til at opnå en række midler, til at forstå og forklare fortidens handlinger og samspillet imellem dets tid.

Brug denne videoundervisning, til at skabe en bedre forståelse for faget og blive endnu bedre, til at analysere og kildekritisere fortiden. Således at du bedre kan forholde til vores identitet både individuelt og i fællesskab.

Kom i gang med det samme!
Opret dig allerede i dag