KEMI

I kemi udforsker og undersøger du de kemiske reaktioner, som sker ved omdannelse af de stoffer, som er i vores levende og materielle verden. Du vil blive bekendt med stoffernes egenskaber og betingelser for at kunne reagere. Faget skal være med, til at give dig en forståelse, for hvordan de forskellige stoffer påvirker vores samfund, både på godt og ondt.

Faget danner grundlag for mange forskellige områder som bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion. Med cirka 80 grundstoffer, er der i dag dannet flere millionvis af stoffer. Dette er med til at påvirke vores samfund og med dette fag, vil du få en endnu bedre forståelse for hvordan kemi, kan spille en vigtig rolle for vores tilværelse, både i forhold til miljøet og vores egen sundhed.

Den viden vi opnår igennem kemi, er med til udvikle og forstå moderne teknologi, såsom bioteknologi og nanoteknologi endnu bedre.

Kom i gang med det samme!
Opret dig allerede i dag