FLIPPED CLASSROOM

Flipped Classroom er en model, hvis sigte er at bytte rundt på forholdet mellem hjemmearbejde (lektier) og de aktiviteter, der foregår i undervisningstiden. Korte lektioner på video ses af de studerende hjemmefra inden timen på klassen, og tiden i klassen bruges på øvelser, projekter eller diskussioner. Video-lektionerne ses ofte som hovedingrediensen i flipped-modellen og videoerne er ofte produceret af læreren og publiceret online.

Educause, Learning Initiative

TRADITIONEL KLASSEVÆRELSE VS. FLIPPED CLASSROOM

Lærens rolle: Formidler

Før flipped learning

 

 • Lærerens forelæsning foregår i klasseværelset.
 • De studerendes lektier består af øvelser og læsestof.
 • Tiden på klassen omhandler typisk forelæsning og spørgsmål om lektierne.

Lærens rolle: Vejleder

efter flipped learning

 

 • Forelæsningen udgives online.
 • De studerende ser den optagede forelæsning som lektie og svarer på grundlæggende spørgsmål.
 • Tiden på klassen bruges til at dykke dybere ned i emnet. Læreren yder vejledning og support på klassen.

SKOLE OG LEKTIER

Der findes forskellige ideer og grene af Flipped Classroom, men grundprincippet er, at eleverne stadig forbereder sig hjemmefra, men de arbejder ikke med at anvende og omsætte viden fra lærerens gennemgang.

Eleverne får i stedet undervisning derhjemme ved at se en video. Læreren kan selv producere alt videoindholdet, men kan også vælge selv at gennemgå og fortælle om lektien og samtidig trække på distribuerede medier og kanaler.

Når eleverne møder til timen, betyder videoforberedelsen derhjemme at alle elever har større forudsætning for at deltage aktivt. Læreren har ikke længere en formidlende, forklarende og vurderende rolle, men fungerer mere som vejleder og facilitator for de enkelte elever igennem den fælles læringsproces og udveksling til det, der sker i klassen.

Læreren skal dermed reelt hjælpe med det, der i normal undervisning ville have været hjemmearbejde. Værdien i at flippe undervisningen ligger derfor ikke i videoerne som sådan, men i den frihed det giver underviseren i forhold til i højere grad at kunne stimulere den enkelte elevs aktive læreproces.

Eleverne arbejder mere kollaborativt og indgår i forskellige praksisfællesskaber, hvor inddragelse af IT og de sociale web 2.0-teknologier i høj grad kan understøtte de projekt- og problembaserede forløb.

3 studerende med pcer

FORDELE VED FLIPPED CLASSROOM

 • Eleverne kan forberede sig til undervisningen i deres eget tempo.
 • Videoer er med til at ruste både stærke og svage elever til undervisningen på klassen.
 • Tiden til faglig refleksion og muligheden for at hente hjælp i klassen sikrer højere deltagelse.
 • Eleverne kan se videoer sammen og gennemgå dem med klassekammerater og forældre, som kan støtte og vejlede.
 • Flipped Classroom forstærker den differentierede undervisning ved at understøtte den enkelte studerendes behov.
 • Lærerne har mere tid til individuel vejledning, hjælp og øjeblikkelig feedback på problemerne når de opstår.

At se og modtage instruktion visuelt er direkte motiverende for unge, og et kendt princip for dem i forhold til YouTube og andet. Det kan ofte være større fokus end i en klassesammenhæng, hvor også sociale forstyrrelser hele tiden er i spil. (…) Flipped classroom er som princip ikke svaret på alt, men en konstruktiv og let tilgængelig metode at tænke undervisning på.

Carsten Vestergård, Nøvlingskov Efterskole

Lære citat billede

HVORDAN RESTUDY STØTTER FLIPPED CLASSROOM

Restudy består af 1.500 videoer, der er ideelle til Flipped Classroom. Vi har en forløbs-motor, der dækker de fleste fag og en lang række emner. Når de studerende har set en video, kan de følge op med en quiz, så de er klar til den efterfølgende lektion på klassen. Statistik på quizzerne giver læreren et indblik i, hvor eleverne har det svært og hvor fokus i den efterfølgende undervisning skal lægges.

Restudy er en unik undervisningsportal
Pile der illusterer flow
TEST DIG SELV I VORES QUIZZER OG SE DIG SELV BLIVE BEDRE MED RESTUDY!

KOM I GANG MED AT FLIPPE

Flipped Classroom er ikke en alt-eller-intet model, og der er ikke én færdig opskrift på ”Flipped Classroom”. Flipped Classrooms findes i mange forskellige varianter, og det afhænger både af personligt temperament, stil, præferencer, elevtyper og elevsammensætning, faglige mål og frem for alt tid og refleksion.

At flippe undervisningen stiller ikke krav om en masse ressourcer, og hvis du bare er nysgerrig og gerne vil afprøve de mange muligheder, så start med at flippe en enkelt lektion, og se hvordan det fungerer for dig selv og dine elever.

De lærere der vælger at gå skridtet videre og udvikle deres eget personlige videokatalog, og integrere video på forskellige måder i undervisningen, oplever dog, at Flipped Classroom tager tid og kræver grundige overvejelser. Lærerne fortæller dog, at tiden er givet godt ud i forhold til udbyttet, og at den største byrde findes i startfasen, hvor det kræver både refleksion over egen undervisning, hvordan digitale teknologier kan understøtte/supplere den traditionelle undervisning i forhold til læringsmålene og teknisk fortrolighed og viden om en række programmer som kan understøtte målene. Vil du vide mere om flippede classroom, hvordan du laver dine egne videoer eller bare få mere inspiration? Så læs nedenfor. 

Se hvordan du kommer igang med at lave dine egne videoer: Klik her
Få inspiration fra dine kollegaer: Klik her