Restudys Fagplan

RESTUDY FAGPLAN

Fag: Indhold: Videoer: Hent billede:
Alinea
Biologiportal
Videoer 7 Videoer pdf ikon
AP Ordklasser AP
Sætningsanalyse AP
Verber - Tider og former AP
11 Videoer pdf ikon
AT Hvad er videnskab
Darwinisme
Metoder
Charles Darwin
Introduktion til AT
20 Videoer pdf ikon
Billedkunst
B Niveau
Renæssancen
Barokken
Impressionismen
Ekspressionismen
4 Videoer pdf ikon
Billedkunst
C Niveau
Renæssancen
Barokken
Impressionismen
Ekspressionismen
4 Videoer pdf ikon
Biologi
7. - 10. klasse
Folkeskolens prøve
Celler
Kost
Vand
Kroppen
Økologi
Evolution
Skoven
Mikrobiologi
Bioteknologi
54 Videoer pdf ikon
Biologi
B Niveau
Fysiologi
Økologi
Proteinsyntese
Eksamen
Genetik
Nervesystemet
18 Videoer pdf ikon
Biologi
C Niveau
Fysiologi
Økologi
Cytologi
Genetik
Sexologi
Tips til biologi
Proteinsyntese
45 Videoer pdf ikon
Dansk
1. - 3. klasse
Grammatik 2 Videoer pdf ikon
Dansk
4. - 6. klasse
Personkarakteristik
Grammatik
Resume
5 Videoer pdf ikon
Dansk
7. - 10. klasse
Tekstanalyse
Grammatik
Litterære perioder
Genrer
Folkeskolens prøve
Kanonforfattere
101 Videoer pdf ikon
Dansk
C Niveau
Skriftlig Dansk HF - Eksamen
Analyseredskaber
Grammatik
Perioder i Danmarkshistorien
Genrer
29 Videoer pdf ikon
Dansk
Eksamen
Eksamen 5 Videoer pdf ikon
Dansk
Grammatik
Grammatik
Ordklasser
Tegnsætning
Sætningsanalyse
17 Videoer pdf ikon
Dansk
Litteratur
Litteratur
Litteraturhistorie
Forfatterskaber
Tekstgenrer
11 Videoer pdf ikon
Dansk
Medier
Medier 1 Videoer pdf ikon
Dansk
Sprog
Sprog 4 Videoer pdf ikon
Dansk-uv. på arabisk
Videoer med Khaled Ksibe
Grammatik قواعد 10 Videoer pdf ikon
Eksamen
Biologi
B Niveau 1 Videoer pdf ikon
Eksamen
Dansk
Eksamen 5 Videoer pdf ikon
Eksamen
Engelsk
Eksamen
HF
15 Videoer pdf ikon
Eksamen
Fransk
A Niveau
B Niveau
7 Videoer pdf ikon
Eksamen
Fysik
B Niveau 3 Videoer pdf ikon
Eksamen
Geografi
C Niveau 1 Videoer pdf ikon
Eksamen
Historie
Eksamen
De faglige mål
Kernestof
19 Videoer pdf ikon
Eksamen
Idræt
B Niveau 2 Videoer pdf ikon
Eksamen
Kemi
B niveau 2 Videoer pdf ikon
Eksamen
Matematik
C niveau
B niveau
A niveau
22 Videoer pdf ikon
Eksamen
Mediefag
B niveau
C niveau
2 Videoer pdf ikon
Eksamen
Oldtidskundskab
Eksamen 2 Videoer pdf ikon
Eksamen
Religion
C Niveau 6 Videoer pdf ikon
Eksamen
Samfundsfag
C niveau
B niveau
4 Videoer pdf ikon
Eksamen
Spansk
Eksamen
Mundtlig
Skriftlig
9 Videoer pdf ikon
Eksamen
Tysk
Eksamen 6 Videoer pdf ikon
Engelsk
7. - 10. klasse
Grammatik
Folkeskolens prøve
Gør dit ordforråd bedre
Engelsktalende lande
Amerika
Engelske temaer
VIP
67 Videoer pdf ikon
Engelsk
A Niveau
Grammatik
How to read..
Analyse
11 Videoer pdf ikon
Engelsk
B Niveau
How to read..
Analyse
3 Videoer pdf ikon
Engelsk
C Niveau
Grammatik
Tekstanalyse
1 Videoer pdf ikon
Engelsk
Eksamen
STX
HF
De skriftlige opgaver
20 Videoer pdf ikon
Engelsk
Grammatik
Avancerede fejltyper
Tegnsætning
Verber/verbalformer
Ord og ordklasser
Retskrivning
28 Videoer pdf ikon
Engelsk
Tekstanalyse
Tekstanalyse 5 Videoer pdf ikon
Folkeskolens prøver
7. - 10. klasse
Historie
Dansk
Samfundsfag
Biologi
Fysik-Kemi
Engelsk
Tysk
Matematik
Kristendom
Idræt
Geografi
92 Videoer pdf ikon
Fransk
7. - 10. klasse
Verber
Artikler
Udtale
5 Videoer pdf ikon
Fransk
A Niveau
Grammatik
Udtale
Eksamen
21 Videoer pdf ikon
Fransk
B Niveau
Grammatik
Udtale
Eksamen
18 Videoer pdf ikon
Fysik
B Niveau
Atomkernernes energi
Mekanik
Radioaktivitet
Bølger
Tryk
Tilstandsformer
Atomfysik
El lære
Energi
Eksamen
Elektrisk kredsløb
30 Videoer pdf ikon
Fysik
C Niveau
Introduktion
Energi
Bølger
Den nære astronomi
Kosmologi
Tilstandsformer
46 Videoer pdf ikon
Fysik-Kemi
7. - 10. klasse
Intro video
Det periodiske system
Magnetisme
Metaller
Radioaktivitet
Strøm
Syrer
baser og salte
Atomets opbygning
Organisk kemi
Grundlæggende fysik
Folkeskolens prøve
Mol
Energifremstilling
43 Videoer pdf ikon
Geografi
7. - 10. klasse
Klima
Demografi
Pladetektonik
Folkeskolens prøve
14 Videoer pdf ikon
Geografi
C niveau
Vulkaner og jordskælv
Energi
Vand
Vejr og klima
Bæredygtighed
Demografi
Eksamen
39 Videoer pdf ikon
Historie
7. - 10. klasse
Napoleonskrigene
Dansk Historie
Europa 20. århundrede
Den kolde krig
Israel-Palæstina konflikten
Sen enevælde
Middelalder
Antikken
Renæssancen
Verden i det 21. århundrede
Det gamle Egypten
Imperialisme
USA's historie
Folkeskolens prøve
Historiebrug
Historisk tidslinje
Introduktion til historie
89 Videoer pdf ikon
Historie
A niveau
Danmark 1788-1914
Eksamen
Danmark 1943-1973
Europas begyndende opsving
Den kolde krig
1. Verdenskrig og Nazimens fremvækst
Den industrielle revolution
De faglige mål
Kernestof
Kildeanalyse
87 Videoer pdf ikon
Historie
C Niveau
Analyse 1 Videoer pdf ikon
Idræt
7.-10.klasse
Folkeskolens prøve 4 Videoer pdf ikon
Idræt
B Niveau
Fysiologi
Idrættens historie
Idrætssociologi
Eksamen
14 Videoer pdf ikon
Informatik
C-niveau
Introduktion til faget
Overvågning
Rutediagram og modellering af data
Boolesk algebra
IT-systemer
Digital billedbehandling
13 Videoer pdf ikon
Inspiration til lærere
Folkeskolens prøver
Biologi
Geografi
Fysik/kemi
Idræt
10 Videoer pdf ikon
Inspiration til lærere
Spil og læring
Spil i undervisningen 3 Videoer pdf ikon
Inspiration til lærere
Til læreren
Den franske revolution
Romerriget
Første Verdenskrig
Danmarkshistorie
Antikken
Opdagelsen af Den Nye Verden
Det Gamle Egypten
JFK
Kapløbet om Afrika
USAs historie
Kropsbevidsthed
fysisk træning og sundhed
Alinea
16 Videoer pdf ikon
Kemi
A Niveau
Reaktionshastighed 1 Videoer pdf ikon
Kemi
B Niveau
Isomeri
Alkohol
Ester
Carboxylsyre
Aminosyrer
Bindinger
Protein
Ligevægte
Syrer og baser
Saccharider
Reaktionshastighed
Lipider
Metoder
Forsøgsfilm
Redoxreaktioner
Eksamen
42 Videoer pdf ikon
Kemi
C Niveau
Ioner og salte
Afstemning og mængdeberegning
Stofmængdekoncentration
Organisk kemi
Syrer og baser i hverdagen
Redoxreaktioner
Opløsninger og tilstandsformer
Molekyler
Atomer og det periodiske system
Forsøgsfilm
Introduktion til kemi C
41 Videoer pdf ikon
Kemi
Software
Chemsketch 1 Videoer pdf ikon
Kristendomskundskab
7. - 10. Klasse
Intro
Personer i Bibelen
Kristendom
Andre livsanskuelser
Buddhisme
Folkeskolens prøve
Islam
Hellige byer
Folkekirken
Bibelske fortællinger i kunst og kultur
Kirkehistorie
Etik
43 Videoer pdf ikon
Matematik
1. - 3. klasse
Test 1 Videoer pdf ikon
Matematik
7. - 10. Klasse
Algebra
Førstegradsfunktioner
Procent
Geometri
Statistik
Ligninger og funktioner
Koordinatsystemet
Regneregler
Sandsynlighedsregning
Brøker
Økonomi
Folkeskolens prøve
Trigonometri
45 Videoer pdf ikon
Matematik
A Niveau
Vektorer i 3D
Trigonometriske funktioner
Hvorfor matematik
Statistik
Vektorer i 2D
Differentialligninger
Regression
Differentialregning
Integralregning
Eksamen
97 Videoer pdf ikon
Matematik
B Niveau
2. gradsligninger
Differentialregning
Integralregning
Statistik
CAS værktøj
Funktionsbegrebet
Vilkårlige trekanter
Eksamen
77 Videoer pdf ikon
Matematik
C Niveau
Potenssammenhæng
Vilkårlige trekanter
Eksponentiel sammenhæng
Lineær sammenhæng
Deskriptiv statistik
Rentesregning
Trigonometri
Eksamensrelevant
Procentregning
Proportionalitet
Ligninger
Målestoksforhold
Lineær funktion
79 Videoer pdf ikon
Matematik
Forberedelsespakker
Del 1
Del 2
15 Videoer pdf ikon
Mediefag
B Niveau
Introduktion
Filmiske virkemidler
Eksamen
Dokumentar
Fiktion
Fakta
13 Videoer pdf ikon
Mediefag
C Niveau
Introduktion
Filmiske virkemidler
Eksamen
Dokumentar
Fiktion
Fakta
13 Videoer pdf ikon
Oldtidskundskab Historie
Epos
Filosofi
Retorik
Eksamen
Antik kultur & historie
Drama
Metode
Historiografi
Poesi
Kunst
23 Videoer pdf ikon
Psykologi
B Niveau
Intelligens
Eksamen
Udviklingspsykologi
Hukommelse og perception
Ondskabens psykologi
20 Videoer pdf ikon
Psykologi
C Niveau
Intelligens
Eksamen
Udviklingspsykologi
Hukommelse og perception
Ondskabens psykologi
20 Videoer pdf ikon
Religion
C Niveau
Buddhisme
Kristendom
Islam
Eksamen
Intro til religion
24 Videoer pdf ikon
Restudy videoer
Introduktionsvideoer
Præsentation
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Introduktion for lærere
Center for læring - Aarhus Kommune
10 Videoer pdf ikon
Restudy videoer
StudyMind
StudyMind 5 Videoer pdf ikon
Samfundsfag
7. - 10. klasse
Demokrati
Det danske samfund
Økonomi
Identitet
Store organisationer
Partier og ideologier
International politik
Verden i det 21. århundrede
Statistik og meningsmålinger
Valg i Danmark
Danmarks Grundlov
Medier
Folkeskolens prøve
101 Videoer pdf ikon
Samfundsfag
A Niveau
Økonomi
Eksamen
International politik - teori
International politik - begreber
Politik - politisk teori
Politik - demokrati
Politik - begreber
Sociologi - teorier
30 Videoer pdf ikon
Samfundsfag
B Niveau
Demokrati
magt og rettigheder
Globalisering
Økonomi
EU
Politik
Sociologi
Eksamen
72 Videoer pdf ikon
Samfundsfag
C Niveau
Introduktion
Ideologier
Partierne
Politik
Økonomi
Sociologi
Eksamen
91 Videoer pdf ikon
Spansk
Eksamen
Skriftlig
Mundtlig
9 Videoer pdf ikon
Spansk
Grammatik
Substantiver
Verber
Adverbier
Pronomener
Præpositioner
Ordstilling
Personlige pronominer
38 Videoer pdf ikon
Spansk
Introduktion
Intro til spansk 4 Videoer pdf ikon
Studieteknik Det engelske abstract
Noter og citater
De 10 bud
Matematik
Koncentration
Målsætninger
Motivation
Planlægning
Prioriteringer
9 Videoer pdf ikon
Tysk
7. - 10.klasse
Folkeskolens prøve
Grammatik
Udtale
Kultur og samfund
Analyse
Verber/Udsagnsord
Substantivernes/navneordenes bøjning
Præpositioner/forholdsord
Pronominer/stedord
Adjektiver/tillægsord
Tid
Ordbogsopslag
Sprogbrug
42 Videoer pdf ikon
Tysk
Eksamen
Eksamen 7 Videoer pdf ikon
Tysk
Grammatik
Adjektiver
Artikler
Det relative pronomen
Sætninger
Verber
Pronomener
Genitiv
Konjunktiv
Præpositioner
25 Videoer pdf ikon
Flag
Videoer
Dokumenter
Tilhørende quizzer
Spørgsmål
Del
Steps